Clip Hài - Mút nhầm kem của thằng bạn đểu.

2601
Xem thêm

Về quê thằng bạn nó rủ đi đánh boom bắt cá nhậu, kết quả là thế này đây... Kinh khủng vãi..

Xem thêm

Khi mình ngủ và thằng bạn khốn nạn thức - Mù tạt ngập mồm :)

Cười vỡ bụng với pha mút nhầm kem của thằng bạn